Park Land

NHÀ MÁY SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

I.GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

- Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghệ cao Á Châu

- Lô CN1-11B – 3 khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

- Quy mô dự án: 02 KHU SẢN XUẤT

II.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Cung cấp, thi công hệ thống cơ điện Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghệ cao Á Châu.

- Thi công Cải tạo hệ thống điện nước, hút mùi khối văn phòng làm việc tại công trình bên A

TỔNG GIÁ TRỊ:  43,429,965,099 ĐỒNG

Tên khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

Thời gian

15/01/2022