Park Land

Golf 3D : Giá trị nội bật – tiện ích đẳng cấp
Khi nhu cầu chơi golf càng tăng, việc tăng tổ hợp tiện ích bằng các phòng golf 3D chính là một trong những giá trị nổi bật tại các tòa nhà dân cư, các khu resort hay Trung Tâm Thương mại.