Park Land

CNCTECH HÀ NAM

I.GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

- Khu công nghiệp

- Lô CN06, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam (Tìm vị trí)

- Quy mô dự án: 4,6ha

II.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Tư vấn giải pháp tối ưu hệ thộng chiếu sáng

- Thi công hệ thống PCCC, cơ điện.

Tên khách hàng

CNCTECH

Thời gian

15/01/2022