Park Land

CHUNG CƯ NGOẠI GIAO ĐOÀN

I.GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- Chung cư Ngoại Giao Đoàn nằm tại khu đô thị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô lớn lên tới 62.8ha thuộc xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án gồm 23 tòa căn hộ thấp và cao tầng.

- Đất xây dựng trụ sở sứ quán, trụ sở cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế có 20.2954m2.

- Đất xây dựng nhà cao tầng có tổng diện tích 135.103m2.

- Khu đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có tổng diện tích là 288.943m2.

- Quy mô dân số toàn khu là 9700 người

II.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Thi công cơ điện trong các căn hộ tại dự án

Tên khách hàng

Thời gian

15/01/2022