Park Land

VIỆN ĐỊA LÝ – 18B HOÀNG QUỐC VIỆT

I.GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Địa chỉ: Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Quy mô dự án: 2 khối văn phòng 9 tầng.

II.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

- Thi công hệ thống HVAC trong tòa nhà.

Tên khách hàng

VIỆN ĐỊA LÝ

Thời gian

17/01/2022